คอนเดนเซอร์

คอนเดนเซอร์

share : Facebook Email LinkedIn หัวข้อ คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) คืออะไร?   คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) หรืออาจเรียกว่า คอนเดนเซอร์ คือ อุปกรณ์ภายในระบบทำความเย็นที่มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของของเหลวให้เป็นสถานะไอที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเพื่อควบแน่นให้เป็นของเหลว อาจมีอากาศ น้ำ หรือทั้งอากาศและน้ำเป็นตัวช่วย ระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วโดยยังคงความดันเท่าเดิม คอนเดนเซอร์รถยนต์ คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Condenser) 1. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ที่ถูกระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) ซึ่งช่วยให้อากาศผ่านเพื่อระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นหรือสารทำความเย็น เป็นท่อทองแดงรูปตัวยู แทรกอยู่ในแผ่นครีบอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการถ่ายเทความร้อน แต่ปัจจุบันรุ่นคอยล์ร้อนแบบท่อทองแดงได้รับการพัฒนาเป็นรุ่นคอยล์อลูมิเนียมแล้ว ด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีขึ้น คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ นิยมใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือ คอนเดนเซอร์ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง 2. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอนเดนเซอร์(คอยล์ร้อน) ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled […]