คอนเดนเซอร์

share :

Facebook
Email
LinkedIn

หัวข้อ

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) คืออะไร?

 

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) หรืออาจเรียกว่า คอนเดนเซอร์ คือ อุปกรณ์ภายในระบบทำความเย็นที่มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของของเหลวให้เป็นสถานะไอที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเพื่อควบแน่นให้เป็นของเหลว อาจมีอากาศ น้ำ หรือทั้งอากาศและน้ำเป็นตัวช่วย ระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วโดยยังคงความดันเท่าเดิม คอนเดนเซอร์รถยนต์

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

  1. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  2. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
  3. ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Condenser)

1. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ

คอนเดนเซอร์ ทําหน้าที่

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ที่ถูกระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) ซึ่งช่วยให้อากาศผ่านเพื่อระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นหรือสารทำความเย็น เป็นท่อทองแดงรูปตัวยู แทรกอยู่ในแผ่นครีบอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการถ่ายเทความร้อน แต่ปัจจุบันรุ่นคอยล์ร้อนแบบท่อทองแดงได้รับการพัฒนาเป็นรุ่นคอยล์อลูมิเนียมแล้ว ด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีขึ้น คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ นิยมใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือ คอนเดนเซอร์ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง

2. คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

คอนเดนเซอร์ คือ

คอนเดนเซอร์(คอยล์ร้อน) ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Condenser) โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการลดความร้อนจากคอนเดนเซอร์ โดยทั่วไปแล้วการระบายความร้อนด้วยน้ำมักนิยมใช้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

3. ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Condenser)

คอนเดนเซอร์รถยนต์

คอนเดนเซอร์(คอยล์ร้อน) ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Condenser) คอนเดนเซอร์ชนิดนี้ใช้น้ำและอากาศในการระบายความร้อนร่วมกัน อากาศถูกดูดเข้าไปที่ด้านล่างของตัวเครื่อง ผ่านการสัมผัสกับคอยล์คอนเดนเซอร์ อากาศไหลเข้าออกทางด้านบนของตัวเครื่อง รับความร้อนจากคอยล์คอนเดนเซอร์ และระหว่างนั้นปั๊มน้ำจะดูดน้ำจากถังล่างแล้วส่งไปฉีดพ่น โดยฉีดพ่นน้ำเป็นสเปรย์ละเอียด เพื่อรับความร้อนจากคอยล์ น้ำที่ไหลผ่านคอยล์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นจากไอเป็นของเหลว แต่ในกระบวนการน้ำอาจจะสูญเสียไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบจ่ายน้ำภายนอก และกักเก็บน้ำจะถูกควบคุมโดยลูกลอย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกจากถังเก็บ

สรุป

การเลือกชนิดของ คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) เป็นสิ่งสำคัญในระบบทำความเย็น เพราะมีหน้าที่ช่วยทำให้สารทำความเย็นหรือสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลว และช่วยถ่ายเทความร้อนจากสารทำความเย็น คอนเดนเซอร์ มีกี่แบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอนเดนเซอร์ คือ ระบายความร้อนด้วยลม น้ำ และทั้งน้ำและอากาศรวมกัน ดังนั้นเราควรเลือกคอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีที่สุด .

บทความ